Rozwój duchowy

NASZ INNY ŚWIAT...
- każdego inny​​ - uzdrawia

Życie nasze jest procesem uzdrawiania duszy...
...Zdrowie to nasze dziedzictwo, do którego naturalnymi – prostymi sposobami uczymy się dążyć…
Właśnie natura przybliża do szukania w nas przyrodzonej mocy.
W bliskości natury uczymy się słuchać siebie.
Pozwólmy sobie to poczuć – doznać…aby później móc rozwijać się w swoim tempie – wzrastać…
Terapeutyczne – uwalniające – spotkania wzbogacające o wiedzę życia…potrzebną nam szczególnie w obecnych czasach do niesienia pomocy sobie, a także innym – ZAPRASZAJĄ…
Nauczysz się odczytywać życie…a przez to uzdrawiać swoje wnętrze – co w następstwie przełoży się na zdrowe ciało…
Uczymy się dopełniać medycynę konwencjonalną – wdrażając terapeutyczną wiedzę do własnego życia…
Uzdrawiać możemy każdy etap swojego życia – jeżeli na to sobie pozwolimy.
Szczególnie ważne są relacje międzyludzkie.
Po prostu coś dla psychiki duszy i ciała.

Cykliczne spotkania …w przyjaznym – swojskim klimacie pozwolą zrozumieć rozwój osobowości – dążący do zdrowego własnego stylu Bycia.
Dzisiejszy czas pozwolił mi przekazywać innym gromadzoną od ponad 30 lat praktykę…
Czas jest przygodą – w której właściwym naszym dziedzictwem jest przede wszystkim zdrowie…
…Pragnienia…marzenia…pasja…rodzina…dom…edukacja…przygoda…zdrowie… spełnienie…wolność…- to wszystko spotyka nas ludzi – w każdego przygodzie życia…w której spełniamy się jako Człowieczeństwo…

My ludzie – dążymy do jasnego widzenia – jasnego słyszenia – jasnego mówienia, a przez to do jasnego czucia – odczuwania – współodczuwania…
Tego możemy doświadczać w życiu – przez co poszerzymy świadomość istnienia – pozwalając jednocześnie na uwalnianie emocji – które w konsekwencji są biletem wstępu na wyższy poziom rozwoju duszy…
Uczestnicząc w rozwoju swoim i bliskich – chłoniemy różnego rodzaju energię – a ciało nasze jest odbiciem wnętrza – jest mapą do odczytania.
Ważne jest po prostu umieć swoje życie czytać.
Kiedy wczuwamy się lub obserwujemy siebie – tzn. że już interesujemy się zdrowiem…
Warto to kontynuować…
Na spotkaniach w ECOSOCE w Socach na Podlasiu:
– uczymy się pracować z energią, którą jesteśmy obdarzeni
– poznajemy budowę energetyczną człowieka (biopole - myśli, słowa, czyny)
– uwalniamy różnego rodzaju - napięcia, blokady, stres
– rozpoznajemy i tworzymy zdrowe miejsca spania i wypoczynku (radiestezja)
– uczymy się medytacji - obrazowania wewnętrznego
- tworzymy skuteczne afirmacje
- doznajemy działania termicznego masażu kamieniami nefrytowymi
Zachęcam do uczestniczenia w spotkaniach uwalniających.

Jako dypl. psychotronik – terapeuta z 30-letnią praktyką dziś świadczę doznaniami z pogranicza świata fizycznego i duchowego lub widzialnego i niewidzialnego…
Ucząc się pomagam innym.
Spotkania w klimatycznym miejscu tworzą Harmonię własnego życia…

Script logo