Terapia w poezji

To połączenie promujące zdrowy styl życia - pełni terapeutyczną rolę w osobistym rozwoju duchowym człowieka - co pozwala nam poczuć - czytając poetyckie drogowskazy ujęte w tomiki poezji - taka swoista medytacja.

Wydane tomiki:

  - Przesłania splatane wierszem - prawie dla każdego - 2013 r.

- Inny świat - poetyckie drogowskazy - 2019 r.


W przygotowaniu
:

- Rozwijanie serca - powroty.

Od 2009 roku – poprzez duchowe połączenia ochroniłam swoją wrażliwość. Sercem do dzisiaj spisuję przekazy – które uwypuklają ludzkie wzorce myślowe… – przedstawiają rzeczywistość codzienności.
Zgłębiając w spokoju treści przesłań pozwalamy być myślą przy sobie, co pomaga skupić własną uwagę – a w swoim rodzaju ich transformacja uchwycona drugą uwagą zachęca do rozbudzania własnych przeżyć – bywa do dalszego ich przeżywania – co częstokroć domyka pewien etap rozwoju duszy.
Wystarczy być świadkiem lub uczestniczyć w zdarzeniu – aby wrażliwość nasza zarejestrowała to w sobie…
Ważne jest poprzez przeżywanie – wyrażanie siebie – szanować i akceptować zdarzenia… w których uczestniczymy a pamięć wybaczania sobie i innym niechaj jest siłą przewodnią naszego istnienia.
Dogłębnie tkwiąc w istotności życia – uczyłam się doświadczać – wierząc, że każde zdarzenie oparte jest na Wyższym Prawie Przyczyny i Skutku – do czego to wrażliwość prowadzi…
Poprzez rozwój duchowy wejdziemy w sztukę uzdrawiania się – kształtując jednocześnie swoją osobowość.
Dążenie do Jasnego – Sercem prowadzonego życia pokazuje – że gdzieś głęboko w nim​

...Piękno z prostotą się spotyka
i daje znać o sobie…
w przestrzeni świata wiecznie żywej
– każdemu z siebie coś opowie
w życiu doznasz wielu wzruszeń…
prawda ciebie też przeszyje
– wtedy sam rozpoznasz w sobie
coś – co w tobie wiecznie żyje…
pozwól więc na przebywanie
w miejscu bliskim swojej duszy
– niech wyzwoli wszystko z siebie
niech jej wnętrza nic nie głuszy…

 

NASZ ŚWIAT

Nasz inny świat - tłem marzeń podszyty...
dostać się myślą do niego zdołasz...
- by uruchomić przestrzeń żywą
którą codziennie pragnieniem wołasz...

Żywotność nadaną - pozwól doznawać...
- daj się rozpływać w rzeczywistości...
byś poczuć mogła prawdę istnienia
- tą wcześniej stworzoną
- tą z krwi i kości...


MYŚLENIE

Umiej myśli ubrać w słowa...
- niechaj każdy zdoła...
dać wyzwolić się myśleniu
będącemu często w cieniu...

Lekkość wtem poczujesz w głowie
ciało wyprostu dostanie...
swobodniejszy się poczujesz
- chociaż dziwnie to nastanie...

Niby robić nic nie musisz
- tylko wyrazić myślenie...
które pragnie wyzwolenia
- oswobodzić chce pragnienie...


PRZEBUDZENIE

Dusza chce być przebudzona
- do rozumowania świata...
na płaszczyznach wymiarowych...
poczuć - jak się splata...
ciągłość zdarzeń zaistniałych
- tworzących w przestrzeni...
...czekających na poznanie
czegoś co się zmieni...

- tego co się zmieni
tego - co coś zmieni
co przyniesie...
rozpoznanie
- które nas przemieni...

EMOCJE

Emocje - to wrażliwość
- ubierana później w słowa...
daje szansę nam na rozwój
który to się lubi chować...

Pragnie - gdy nie radzi
- chowa się w tym świecie...
jakże obcym w niepewności
widząc - zatroskane dziecię...
- by dorosłe - zatroskane
czekające co dnia...
na ramiona rozpostarte
- by miłości doznać...
Świat pozwala się jednoczyć
- w uważności słowa...
rozpoznany w swoim czasie
- każdą wrażliwość przechowa...

POEZJA

Pasją nasze uzdrawianie
- zechciej poczuć - tak się stanie...
bo poezja z nas wyzwala
- szuka w każdym swego Graala...

Przez poezję do Jedności...
- uwalniamy lęki, złości...
poukładać pozwalamy
- gdy otwarte nasze bramy...
Przymknąć także przyjdzie pora
by nie wpuścić już potwora...

 

Przesłania Lidii Długołęckiej czyta profesjonalny lektor Wojciech Grzechowiak

Script logo